guru-ma-ganda-satminkal

guru-mts-ganda-satminkal

siswa-mts-ganda

siswa-ma-ganda

guru-mts-tmt-bermasalah

guru-ma-tmt-bermasalah

guru-mts-minimal-d4

guru-ma-minimal-d4

HASIL MONITOR EMIS MTS MA BERMASALAH TERKAIT  SISWA GANDA, IJAZAH GURU, GURU SATMINKAL GANDA DLL

UNTUK MENGETAHUI PERMASALAHAN SILAHKAN CEK FILE DI BLOG SEKSI PENDMA

MTS HARUS UPLOAD ULANG SEBAGAI BERIKUT :

1. 121135130001 20581987 MTsN Karanganyar Paiton 1
2. 121235130004 20581994 MTsS Nurul Jadid
3. 121235130008 20581885 MTsS Ummul Quro
4. 121235130037 20581999 MTsS Miftahul Ulum
5. 121235130043 20582015 MTsS Wali Songo
6. 121235130059 20581967 MTsS Nurul Ulum
7. 121235130074 69788384 MTsS Mambaul Hikam
8. 121235130078 20581975 MTsS Mts Lubbul Labib
9. 121235130090 20581900 MTsS Miftahul Khair
10. 121235130100 20581997 MTsS Tarbiyatul Islamiyah
11. 121235130140 20581996 MTsS Azzainiyah Ii
12. 121235130142 20582000 MTsS Nurul Qadim
13. 121235130160 20581917 MTsS Mtss Maulana Ishaq
14. 121235130165 20581881 MTsS Nurul Hikmah
15. 121235130166 20581972 MTsS Darus Sholihin
16. 121235130180 69788383 MTsS Al-Hidayah Muhammad Shodiq

 

MA HARUS UPLOAD ULANG SBAGAI BERIKUT :

1. 131235130001 20584518 MAS Ummul Quro
2. 131235130013 20584510 MAS Sirojul Islam
3. 131235130017 69726471 MAS Plus Al-Mashduqiah
4 131235130028 20579881 MAS Nurur Rahmah
5. 131235130045 20579857 MAS Ma Model Zainul Hasan
6. 131235130052 20579865 MAS Manbaul Hikam
Advertisements