Perhatian:

Mekanisme mengerjakan EMIS untuk kelas paralel yang benar :

  1. Bila hanya terdapat satu rombel, maka pada kolom parallel isi dengan 01, tidak boleh dikosongi
  2. Mengerjakan harus berurutan dan kembali ke 01 bila kelasnya beda contoh 10-01, 10-02, 10-03, 11-01, 11-02, 11-03 dst, tidak boleh 10-01, 10-03, 11-01, 11-03 dst
  3. Penulisan kolom abseb 1 s.d. 9 tidak boleh memakai tambahan nol di depannya contoh 01, 02, 03 dst. Tapi cukup ditulis dengan 1, 2, 3, dst.
  4. Cek data siswa ganda tercatat lebih di lembaga lain, tercatat ganda di lembaga yang sama.
  5. Logika usia guru tidak mungkin contoh TMT awal kurang 20 tahun

 

LEMBAGA BERIKUT MOHON UNTUK CROSCEK DAN UPLOAD ULANG TERAKHIR TANGGAL 19 NOPEMBER JAM 23.59 WIB.

mekanisme-pengisin-emis

1. 121135130001 20581987 MTsN Karanganyar Paiton 1
2. 121213350124 20582038 MTsS Darussalam Tongas
3. 121235130003 20582034 MTsS Raudlatul Mutaallimin
4. 121235130004 20581994 MTsS Nurul Jadid
5. 121235130005 20582017 MTsS Darul Mukhlashin
6. 121235130008 20581885 MTsS Ummul Quro
7. 121235130017 20581920 MTsS Raudlatul Khoir
8. 121235130019 20581925 MTsS Miftahul Ulum
9. 121235130026 20581953 MTsS Zainul Hasan 3
10. 121235130029 20581962 MTsS Nurur Rahmah
11. 121235130031 20581963 MTsS Hikmatul Ulum
12. 121235130032 20581971 MTsS Hidayatul Islam
13. 121235130035 20581976 MTsS Mts Nu 2 Maron
14. 121235130038 20582003 MTsS Ichyaul Islam
15. 121235130040 20582006 MTsS Zainul Hasan 1 Genggong
16. 121235130043 20582015 MTsS Wali Songo
17. 121235130057 20581970 MTsS Al Falah
18. 121235130058 20581966 MTsS Miftahul Ulum
19. 121235130059 20581967 MTsS Nurul Ulum
20. 121235130060 20581979 MTsS Darussalam Satreyan
21. 121235130061 20582016 MTsS Nurul Ulum
22. 121235130062 20582031 MTsS Misbahul Hasan
23. 121235130067 20582032 MTsS Darul Hasa
24. 121235130068 20581940 MTsS Nurul Abror
25. 121235130072 20581986 MTsS Raudlatul Fatah
26. 121235130078 20581975 MTsS Mts Lubbul Labib
27. 121235130083 20581908 MTsS Khairyah
28. 121235130090 20581900 MTsS Miftahul Khair
29. 121235130091 20581902 MTsS Nurul Wahid Al-Wahyuni
30. 121235130094 20579883 MTsS Raudlatul Hasaniyah
31. 121235130096 20581910 MTsS Miftahul Jannah
32. 121235130098 20581916 MTsS Mts. Mambaul Ulum
33. 121235130100 20581997 MTsS Tarbiyatul Islamiyah
34. 121235130103 20581929 MTsS Mts, Al Muttahidah
35. 121235130105 20581923 MTsS Tarbiyatul Islam
36. 121235130108 20581938 MTsS Fathul Arifin
37. 121235130111 20581932 MTsS Mts. Al Husna
38. 121235130112 20581933 MTsS Sirajul Ulum
39. 121235130113 20581950 MTsS Raudlatus Sholihin
40. 121235130116 20581943 MTsS Nurul Qur`an
41. 121235130124 20581959 MTsS Mts.raudlatul Islam
42. 121235130126 20581960 MTsS Raden Sa’id Sunan Kalijaga
43. 121235130127 20581973 MTsS Zainul Hasan 4
44. 121235130130 20581981 MTsS Miftahul Ulum
45. 121235130132 20581988 MTsS Pandean
46. 121235130134 20581992 MTsS Bustanul Abidin
47. 121235130135 20581990 MTsS Mts Nurul Hidayah
48. 121235130140 20581996 MTsS Azzainiyah Ii
49. 121235130142 20582000 MTsS Nurul Qadim
50. 121235130143 20582005 MTsS Uswatun Hasanah
51. 121235130144 20582010 MTsS Baitul Muttaqin
52. 121235130146 20582014 MTsS Tarbiyatul Ihsan
53. 121235130148 20582012 MTsS Mts Al Hikmah
54. 121235130150 20582023 MTsS Mambaul Ulum
55. 121235130153 20582033 MTsS Syekh Abd Qodir Al Jailani
56. 121235130154 20582028 MTsS Miftahul Ulum
57. 121235130156 20582026 MTsS Barakatul Hasan
58. 121235130159 20581889 MTsS Darul Ulum
59. 121235130160 20581917 MTsS Mtss Maulana Ishaq
60. 121235130165 20581881 MTsS Nurul Hikmah
61. 121235130166 20581972 MTsS Darus Sholihin
62. 121235130167 69853367 MTsS Mtss Zainul Hasan 2
63. 121235130170 69853370 MTsS Mts. Fatahillah
64. 121235130173 69853597 MTsS Mambaul Ulum
64. 121235130173 69853597 MTsS Mambaul Ulum
65. 121235130179 69788382 MTsS Miftahul Ulum
66. 121235130180 69788383 MTsS Al-Hidayah Muhammad Shodiq
67. 121235130181 69788379 MTsS Raudlatul Hidayah
68. 121235130187 69941491 MTsS Al Fatah
69. 121235130189 69928003 MTsS Syarief Hidayatullah

 

JENJANG : MA

1. 131135130001 20579855 MAN Karanganyar Paiton
2. 131135130002 20579882 MAN Pajarakan
3. 131235130001 20584518 MAS Ummul Quro
4. 131235130003 20579872 MAS Misbahul Fata
5. 131235130004 20584513 MAS Sunan Kalijaga
6. 131235130006 20584506 MAS Al – Um
7. 131235130007 20579869 MAS Miftahul Jannah
8. 131235130008 20584524 MAS Zainul Hasan 2
9. 131235130009 20584520 MAS Walisongo
10. 131235130011 20584514 MAS Syafi`iyah
11. 131235130013 20584510 MAS Sirojul Isla
12. 131235130015 20584515 MAS Syekh Abdul Qodir Al Jailani Rangkang
13. 131235130016 20579858 MAS Nurul Islam
14. 131235130017 69726471 MAS Plus Al-Mashduqiah
15. 131235130018 20579843 MAS Badridduj
16. 131235130019 20579848 MAS Darul Lughah Wal Karomah
17. 131235130021 20584505 MAS Al-Muttahida
18. 131235130022 20584511 MAS Sunan Ampel
19. 131235130023 20579875 MAS Nurud Da`wah
20. 131235130024 20584525 MAS Zainul Hasan 3
21. 131235130025 20579851 MAS Darut Tauhid
22. 131235130026 20584512 MAS Sunan Giri
23. 131235130027 20584517 MAS Thoyyib Hasyim
24. 131235130028 20579881 MAS Nurur Rahmah
25. 131235130029 20579860 MAS Al-Khoiriyah
26. 131235130030 20579874 MAS Nahdlatul Ulama
27. 131235130033 20584504 MAS Ainul Hasan
28. 131235130034 20579866 MAS Mambaul Ulum
29. 131235130035 20579854 MAS Islamiyah Syafiiya
30. 131235130036 20579842 MAS Arriyadlah
31. 131235130039 20579877 MAS Nurul Hidayah
32. 131235130040 20579878 MAS Nurul Jadid
33. 131235130041 20579880 MAS Nurul Yaqin
34. 131235130042 20579862 MAS Ma Zainul Hasan 1 Genggong
35. 131235130043 20579859 MAS Ma. Salafiyah
36. 131235130044 20584519 MAS Uswatun Hasana
37. 131235130045 20579857 MAS Ma Model Zainul Hasan
38. 131235130046 20546478 MAS Ihyaul Islam
39. 131235130047 20579846 MAS Baitul Muttaqin
40. 131235130048 20584523 MAS Zainul Hasan 04
41. 131235130049 20579867 MAS Miftahul Hasanah
42. 131235130050 20584516 MAS Tarbiyatul Ihsan
43. 131235130051 20579868 MAS Miftahul Huda
44. 131235130052 20579865 MAS Manbaul Hikam
45. 131235130053 20579844 MAS Bahjatul Ulum
46. 131235130054 20579849 MAS Darul Mukhlashin
47. 131235130055 20584508 MAS Riyadlus Sholihin
48. 131235130056 20584509 MAS Sirajut Thalibin
49. 131235130057 20579847 MAS Barakatul Hasan
51. 131235130059 20577752 MAS Al Husna
52. 131235130060 20579853 MAS Ihyaul Islam
53. 131235130061 20584507 MAS Raudlatul Muta’allimin
54. 131235130064 69815358 MAS Darus Sholihin
55. 131235130065 69815359 MAS Sullamul Hidayah
56. 131235130067 69894868 MAS Nurul Istifadah
57. 131235130069 69894867 MAS Ma Darul Hasan
58. 131235130070 69894871 MAS Miftahul Ulum An-Nur
59. 131235130071 69886300 MAS Fatahillah
60. 131235130072 69894869 MAS Zainul Hasan V
61. 131235130073 69894872 MAS Nurul Hasan
62. 131235130074 69941748 MAS Sunan Bonang
63. 131235130075 69941747 MAS Nurul Hasan
64. 131235130076 69928002 MAS Darus Salam
65. 131235130077 69941745 MAS Miftahul Ulum
66. 131235130078 MAS Nahdlatul Ulama Miftahul Ulum
Advertisements