Kepada Semua Calon Peserta PLPG Susulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharap mengumpulkan berkas selambat lambatnya Selasa 1 Oktober 2013 pukul 10.00 WIB ke Seksi Pendma Kankemenag Kab Prob
Berkas dijilid rapi dengan mika warna Kuning tranparan rangkap 3 ( yang 2 asli, yang satu berkas photo copy tanpa bio data)

Susunan Berkas sebagai berikut :
1. Format A.1
2. Copy Ijazah S1,D IV, S2, S3 legalisir+ transkrip nilai
3. Copy SK awal sampai dengan SK terakhir legalisir
4. Copy SK Mengajar/SK Pembagian Tugas dari kepala Madrasah dilampiri Pembagian Tugas mulai awal sampai dengan terakhir legalisir
5. Biodata.

=================

Contoh format A1
Contoh biodata

DAFTAR PESERTA SUSULAN SEMENTARA

KAB. PROBOLINGGO

1 MOH. DHAFIRUDDIN Al Quran Hadis MTs PANDEAN
2 PIPIT SUHARYONO Guru Kelas MI MI Negeri Brani Kulon
3 ABDUL HAFID Bahasa Arab MI USWATUN HASANAH UIN
4 MIFTAH FARID Fiqih MA Swasta
5 FAIDATUL JANNAH Guru Kelas RA TANWIRUL MUBTADI’IN
6 Salma Akidah Akhlak MTs Swasta Manbaul Hikam
7 Istiqomah Agustiningsih Guru Kelas RA
8 MOH. JURI ANDROPO Guru Kelas MI AZZAINIYAH II
9 MUZAMMIL Guru Kelas MI Negeri Brani Kulon
10 MOH. MURSIDI Guru Kelas MI Tarbiyatul Islam
11 ASIA Fiqih MAN Paiton
12 SHOLEHUDDIN Akidah Akhlak MTs Miftahul Ulum
13 ENI ELIYANTI Guru Kelas MI MISBAHUL HUDA
14 SULISTYOWATI Guru Kelas MI MISBAHUL HUDA
15 MUHAMMAD ARODI Akidah Akhlak MTs Swasta
16 ummi Hanik Guru Kelas MI Khalafiyah Syafiíyah
17 Moh.Syarifuddin F.R. Guru Kelas MI Raudhatul Jannah 2
18 WIWIK INDRI RAHAYU Bahasa Arab MTs RAUDLATUL ISLAM
19 Siti Rokaiya Guru Kelas RA Nurul Hidayah
20 HERU SUPRIYANTO Guru Kelas MI AL HIDAYAH
21 Agung Kaosa Prima Fiqih MI Darussalam
22 MASRUROH Bahasa Arab MA Darul Lughah WK
23 Sri Wahyuni Akidah Akhlak Nurul Muqorrobin
24 Rahmawati Guru Kelas RA Izzul Islam
25 RUSMILINDA ASMIKA Guru Kelas MI Nurul Islam
26 SITI SYA’DIYAH Guru Kelas MI Darul Ulum Paiton
27 HASAN UBAIDILLAH Fiqih MTs NAHDLATUT THALIBIN
28 BADRUS SHALEH Guru Kelas MI Swasta
29 MISTAR Fiqih MI Swasta Raudlatul Mutaallimin
30 KHOLIFATUZ ZAHRO Guru Kelas MI Nurul Islam Pesawahan
31 MOH SUKRON Guru Kelas MI Ihyaul Islam
32 HASANAH Guru Kelas MI SUNAN AMPEL
33 NUR HASANATUZ ZAHRO Guru Kelas MI MI Swasta
34 MIFTAHUL ARIFIN Guru Kelas MI IHYAUL ISLAM
35 ROSYADI Bahasa Arab MI NURUL YAQIN
36 MUNISA Guru Kelas MI HIDMATUL HIKAM
37 Sinyati Guru Kelas RA Sirajut Thalibin
38 Ismail Al Quran Hadis MI Mambaul Hasan
39 NUR HOLIDAH HALIMATUS SA’DIYAH Akidah Akhlak MAN Pajarakan
40 IMRAATUN HASANAH SKI MTs MAMBAUL HASAN
41 TOTOK WAHYUDI Fiqih MI Swasta Nurul Hidayah
42 Rudi Sugiarto Guru Kelas MI Darul Ulum
43 Titin Guru Kelas RA Sunan Ampel
44 Lailatul Maulidah Bahasa Arab MTs Nurud Da’wah
45 Moh. Su’udi Al Quran Hadis MA Zainul Hasan